Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading
Kapsch Group
Over 125 years of experience with the future.
Provided by Kapsch.

Upptäck vårt företag. Upptäck Kapsch Group.

Kapsch Group: Det familjeägda företaget med säte i Wien grundades 1892. Idag är man en internationell teknologikoncern med över 7 200 anställda över hela världen. Kapsch-koncernen omfattar de fyra nyckelbolagen Kapsch BusinessCom, Kapsch CarrierCom, Kapsch PublicTransportCom och Kapsch TrafficCom och har sitt fokus inställt på människornas behov av kommunikation och mobilitet. Med innovativa produkter och lösningar bidrar Kapsch på ett avgörande sätt till den digitala transformationen och till en hållbar utformning av framtidens kollektivtrafik och privatbilism.
Kapsch strävar efter att bli en global ledare när det gäller kvalitet och innovation och investerar därför årligen cirka tio procent av sina totala intäkter inom forskning och utveckling. På F&U-avdelningarna till de strategiska affärsområdena arbetar man hårt med att föra fram ny teknik på marknaden till gagn för både kunder och användare. Långsiktigt samarbete med vetenskapliga institutioner samt strategiska förvärv tillför ytterligare kunskaper.

Kapsch. challenging limits.

Kapsch TrafficCom
ITS Solutions
Din chans!
Lediga Jobb
Ta en titt på våra lediga jobb. Vi erbjuder intressanta och mångfasetterade arbetstillfällen så väl som goda framtidsutsikter.
Read more