Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Misja i wizja

Inteligentne rozwiązania w obszarze mobilności dostarczają użytkownikom wyjątkowych doświadczeń.

Sprawiamy, że rozwiązania w obszarze mobilności stają się inteligentne i umożliwiają użytkownikom osiągnięcie celu podróży w komfortowy sposób. Na czas. Bezpiecznie. Efektywnie.

 • Odpowiedzialność. 
  Postrzegamy odpowiedzialność jako postępowanie w interesie firmy oraz jej pracowników, ponoszenie konsekwencji oraz podejmowanie inicjatywy.
 • Przejrzystość.
  Postrzegamy przejrzystość jako otwartość w kwestii przepływu informacji oraz możliwość śledzenia naszych decyzji i działań w codziennej komunikacji.
 • Szacunek.
  Postrzegamy szacunek jako podstawę naszej współpracy, wzajemne uznawanie zasług oraz szanowanie opinii innych.
 • Wyniki. 
  Postrzegamy wyniki jako rezultat poświęcenia oraz sukces każdego z pracowników, który przyczynia się do osiągnięcia wspólnych celów.
 • Wolność. 
  Postrzegamy wolność jako możliwość korzystania i projektowania określonego zakresu działania oraz rozwijanie go poprzez osobiste zaangażowanie.
 • Rodzina. 
  Postrzegamy rodzinę jako wspólnotę ciągnącą razem za tę samą linę, wzmacniającą więzi oraz wspierającą się nawzajem.
 • Dynamizm. 
  Postrzegamy dynamizm jako determinację do ciągłych zmian i chęć do osiągania nowo wyznaczanych celów.
 • Dyscyplina. 
  Postrzegamy dyscyplinę jako przestrzeganie reguł, które rządzą naszą codziennością i współpracą oraz oddanie naszym wartościom.